Získali jsme Evropský certifikát důvěryhodnosti firem 2017
12/02/2018
Zobrazit vše

Jsme zelená firma

V návaznosti na Náš etický kodex se společnost Welpa Trans snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí nejen důrazem na šetření elektrické energie, ale i tříděním odpadu a nově i elektro odpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ekologicky zlikvidovat elektroodpad a tím chránit životní prostředí. Elektroodpad obsahuje nebezpečné látky, jako je například rtuť a olovo, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Do sběrného boxu mohou zaměstnanci dávat firemní i domácí elektroodpad, který zahrnuje drobné domácí spotřebiče, baterie, tonery apod. Pro elektro spotřebiče větších rozměrů, bude uspořádána velká sběrová akce. V tomto případě bude pro zaměstnance zařízen bezplatný odvoz velkého elektroodpadu.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.