Přeprava ADR | Přeprava nebezpečných věcí

Naše reference

 • Doposud jsme realizovali přes 289 410 úspěšných přeprav po celé Evropě
 • Jsme prověřený rodinný podnik s tradicí přes 31 let
 • Jsme mezinárodní a máme pobočky v několika zemích Evropy
 • Specializujeme se na silniční a kamionovou dopravu
 • Šetříme Váš čas, starosti a peníze

Více informací

ADR přepravy jsou přepravy zásilek, které mohou ohrozit bezpečnost osob, zvířat, věcí nebo životního prostředí. Tyto přepravy je nutné realizovat vozy způsobilými k přepravě ADR zboží.

Jakým způsobem se ADR zboží přepravuje?

Dopravce je povinen dle dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí

 • použít pouze vozidla způsobilá k přepravě ADR zboží s povinnou výbavou ADR a hasícím přístrojem
 • zabezpečit, aby přepravu s ADR zbožím prováděli pouze vyškolení řidiči
 • zajistit kontrolu nad obdržením všech potřebných dokumentů a průvodních dokladů ke zboží od odesílatele

Ostatní nabízené druhy přeprav

Jaké jsou destinace přeprav ocelových svitků?

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Belgie
 • Holandsko
 • Lucembursko
 • Německo
 • Maďarsko
 • Polsko

Každá nebezpečná zásilka je zařazena do třídy dle dohody ADR

Třída 1 – Výbušné látky a předměty
Třída 2 – Plyny
Třída 3 – Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky
Třída 4.2 – Samozápalné látky
Třída 4.3 – Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 – Látky podporující hoření
Třída 5.2 – Organické peroxidy
Třída 6.1 – Jedovaté látky
Třída 6.2 – Infekční látky
Třída 7 – Radioaktivní látky
Třída 8 – Žíravé látky
Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty

Naše společnost spolupracuje s externími ADR poradci.

Jaká je cena přepravy nebezpečných zásilek?

Cena přepravy záleží na destinacích a proto nemůžeme nikdy vědět cenu předem.
Rádi Vám cenovou nabídku nezávazně spočítáme. Kontaktovat nás můžete několika způsoby:

Jaké vozy nejčastěji používáme pro přepravy ADR?

TypDélkaŠířkaVýškaNosnost
Kamion13,6m2,45m2,7m24t
Kamion mega13,6m2,45m3m24t
Souprava7,7m7,7m2,7m22t
Solo7m2,45m2,6m3,5t
Dodávka---5-8 palet

Často kladené otázky

1Jaké je nebezpečné zboží?
Nebezpečné zboží je obvykle zboží, které může ohrozit bezpečnost osob, zvířat, věcí nebo životního prostředí. Například je to ADR zboží, zbraně, odpad.
2Co znamená zboží se zvláštním povolením?
K přepravě tohoto zboží je nutné mít zvláštní povolení, licenci. Jedná se o přepravy ADR, zbraně, odpad, přepravy zvířat, osob, nadrozměrné přepravy.
3Je možné přepravit ADR zboží na normálním kamionu?
Ne není. Kamion, který převáží ADR zboží musí být vždy vybaven speciálním povolením a řidič musí být proškolen pro přepravy ADR.
4Je možné přepravovat ADR zboží společně s ostatním „normálním“ zbožím?
Ano i ne. Vždy záleží na každé jednotlivé ADR a její specifikaci. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.